Thursday, November 26, 2009

Sự màu nhiễm của ngôn ngữ

Báo Tây thì New York Times, Financial Times, Wall Street Journal....đều đồng loạt đưa tin Việt Nam phá giá.

Vietnam Devalues Currency and Raises Interest Rates (NYT 26-11-09)
Vietnam devalues
(FT 26-11-09)

Vietnam Devalues Its Currency (Reuters NYT 25-11-09)

Vietnam to Devalue Currency, Raise Rates (WSJ 25-11-09)

Vietnam devalues currency by more than 5% (FT 25-11-09)


Báo ta thì từ Thủ tướng tới Thống đốc đều khẳng định không phá giá.

Thủ tướng khẳng định không phá giá tiền đồng (Vietnam Net 25-11-09).

Hóa ra vấn đề khác nhau giữa ta với Tây chỉ là do cách hiểu khác nhau. Phá giá theo định nghĩa của ông Giàu là "Phá giá đồng tiền chỉ xảy ra khi nào chúng ta tăng giá USD quá 5% hay Chính phủ tuyên bố phá giá đồng tiền."

Còn lần này tăng giá vừa đúng 5% (!) và Chính phủ không tuyên bố phá giá nên không gọi là phá giá.

Vậy có cách nào để Chính phủ phá giá VND 50% mà vẫn có thể tuyên bố là mình không bao giờ phá giá không? Quá đơn giản. Chỉ việc cứ cách tuần một lần, điều chỉnh tỷ giá theo tín hiệu thị trường, để phản ánh cung-cầu ngoại tệ, giảm bức xúc cho doanh nghiệp mỗi tuần tăng 5% và không tuyên bố phá giá. Như vậy chỉ sau 2 tháng, tỷ giá VND/USD sẽ tăng 50% mà chúng ta vẫn có thể hoàn toàn tự tin khẳng định rằng "Chính phủ không bao giờ phá giá đồng tiền và không cho phép làm điều đó".

Muôn năm ngôn ngữ Việt (XHCN).Thật là giải pháp vạn năng cho mọi vấn đề. Ví dụ bọn Tây gọi “hối lộ” thì ta gọi là “hoa hồng”. Cán bộ ta chỉ nhận “hoa hồng” chứ không bao giờ ăn “hối lộ”. Bọn nó gọi là “phá giá” thì ta gọi là “điều chỉnh tỷ giá”. Việt Nam chỉ có điều chỉnh tỷ giá chứ không bao giờ “phá giá” hết. Cũng tương tự, chúng ta không có “tù chính trị” “tù nhân lương tâm” chỉ có “người vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”…Và còn nhiều cụm từ hay ho khác mà chắc George Orwell có tái sinh cũng chịu không thể bổ sung vào từ điển ngôn ngữ được.