Monday, May 18, 2009

19.5.09

Chân dung người bị coi là đã khiến cho tập đoàn AIG, từng là công ty lớn thứ ba thế giới sụp đổ và kéo theo nó là thảm họa tài chính toàn cầu bởi những nghiệp vụ mua bán chứng khoán phái sinh nhiều rủi ro cụ thể là credit-default swaps (CDS).

Joseph Cassano: the man with the trillion-dollar price on his head

Bài báo cũng nêu sự tắc trách trong việc giám sát các công cụ tài chính này của chính phủ Mỹ- Anh. Chẳng hạn chỉ có một người ở SEC (Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ) chịu trách nhiệm giám sát mức độ rủi ro của các công cụ phái sinh có tổng số vốn lên tới gần 600 ngàn tỷ USD, trong đó có 58 ngàn tỷ USD là dưới dạng credit-default swaps. Sự buông lỏng quản lý tài chính cùng với sự áp dụng một cách máy móc các mô hình tài chính để tạo ra vô số các công cụ phái sinh rắc rối, với rất nhiều rủi ro (nhưng lại được bảo chứng bằng xếp hạng AAA bởi các tập đoàn khổng lồ) là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự sụp đổ của thị trường này.

No comments:

Post a Comment