Sunday, July 12, 2009

Chỉ số quản lý quốc gia 2008


(bấm vào hình để xem bản rõ hơn)

Xếp hạng của Việt Nam theo chỉ số quản lý quốc gia (governance) của Ngân hàng Thế giới. Trong năm 2008, Việt Nam tụt hạng (percentile rank) trên trong các chỉ số quyền phát ngôn (của người dân) và chịu trách nhiệm (của chính quyền) - voice and accountability, ổn định chính trị (political stability) và pháp quyền (rule of law), có tiến bộ hơn trong các chỉ số hiệu quả chính quyền (government effectiveness), chất lượng điều hành (regulatory quality) và kiểm soát tham nhũng (control of corruption). Tuy nhiên, nếu tính theo điểm tuyệt đối thì không có thay đổi gì trong các chỉ số kiểm soát tham nhũng giữa hai năm 2006 và 2008 (cùng ở mức -0.76).

Ngoại trừ chỉ số ổn định chính trị, các chỉ số còn lại đều có giá trị âm, tức là tệ hơn mức trung bình của thế giới.

Đáng chú ý, nếu so sánh với mốc 10 năm trước thì có sự giảm sút đáng kể trong các chỉ số quyền phát ngôn công dân và trách nhiệm của chính quyền và khả năng kiểm soát tham nhũng cả trong thứ hạng lẫn giá trị tuyệt đối. Nói cách khác, thì trong năm 2008, quyền phát ngôn của người dân và việc chịu trách nhiệm của chính quyền ngày càng tồi đi, và các biện pháp kiểm soát tham nhũng kém hiệu lực hơn so với 10 năm trước

Trong khi đó, các chỉ số khác có sự cải thiện rất thấp, ngoại trừ sự cải thiện đáng kể về hiệu quả của chính quyền (từ -0,62 tới -0,31) trong cùng thời gian. Một chỉ số quan trọng khác là pháp quyền hay hiệu lực pháp luật (rule of law) thì hầu như không có cải thiện gì trong 10 năm qua (từ -0.46 lên -0.43), bất chấp những hô hào về việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Như vậy, nhìn chung hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền tốt hơn so với 10 năm trước, tính ổn định chính trị vẫn được duy trì, nhưng hiệu lực pháp luật không có gì thay đổi trong khi chính phủ ngày càng bất lực trong chống tham nhũng và quyền phát ngôn của người dân ngày bị hạn chế.

Cứ đà này thì Việt Nam rất có thể sẽ tiến tới Top 5 các nước có quyền phát ngôn của người dân bị hạn chế nhiều nhất (hiện nay đã nằm trong 6,7% tồi nhất). Có lẽ vào năm 2010 chăng?

Thi đua ta quyết thi đua.
Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu.
Hàng đầu rồi biết đi đâu.
Đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi
(Thơ Bút Tre)

1 comment:

  1. Nhìn cái absolute values cho political stability thấy thấp lè tè (gần sát 0) mà VN vẫn đứng ở mức trên 50% percentile thì mới thấy rằng điểm này cho các nước khác trên thế giới cũng chẳng cao gì. Phù hợp đó chứ? Ửu thế của chế độ 1 Đảng?

    ReplyDelete