Sunday, June 21, 2009

"Chú voi con ở Bản Đôn"

Hình biếm họa trên Tạp chí Nhà Quản Lý 6/2009, theo blogger Người Buôn gióTrang Hạ. (Link ảnh từ blog Trang Hạ)

Tiếp s

2 comments: