Wednesday, June 17, 2009

Phỏng vấn Paul Samuelson trên The Atlantic

Một bài phỏng vấn thú vị nhà kinh tế học 94 tuổi Paul Samuelson, trong đó ông đưa ra nhiều nhận xét về sự biến chuyển của kinh tế học trong 70 năm qua, cũng như về các nhà kinh tế học nổi tiếng khác: Keynes, Friedman, Lucas, Greenspan, Bernanke, Mankiw...

Còn đây là phản ứng của
Mankiw liên quan tới giáo trình của ông.

Xem thêm
bài viết ảm đạm của Samuelson về kinh tế Mỹ, nhất là đoạn này:

"President Obama struggles to support free trade. But as a canny centrist president, he will be very pressed to compromise. And he will be under new chronic pressures. His experts should right now be making plans for America to become subordinate to China where world economic leadership is concerned."


2 comments:

  1. Sao mình không Add được Blog này của Linh nhỉ ?

    ReplyDelete
  2. Vậy à? Bác add trong cái Google Follow phải không?

    ReplyDelete