Friday, May 1, 2009

10 quốc gia tệ nhất cho bloggers

Ủy ban bảo vệ nhà báo mới ra báo cáo nêu tên 10 quốc gia tồi tệ nhất cho các blogger. Đứng đầu danh sách này là Myanmar (Miến Điện). Việt Nam được đứng thứ 6, còn trên cả Trung Quốc (thứ 8).

Link bài ở đây.

2 comments: