Monday, April 27, 2009

Truy tìm căn nguyên tăng trưởngSách mới, do Alpha Books phát hành. Tác giả là William Easterly, một nhà kinh tế học nổi tiếng với quan điểm mang tính phê phán đối với các "liều thuốc" phát triển kinh tế được giới học thuật cũng như các tổ chức quốc tế như WB, IMF áp dụng trong mấy chục năm qua.
Tham gia dịch cuốn sách chủ yếu là các nghiên cứu sinh (vào thời điểm dịch) ở các trường Đại học Mỹ như Harvard, New York, Princeton, Minnesota... Người tổ chức dịch là Đỗ Quốc Anh, tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế tại Harvard năm 2008 (hình như là du học sinh Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp Ph.D. ngành Kinh tế học ở Harvard từ sau năm 1975) và hiện là phó giáo sư (assistant professor) ở trường Singapore Management University. Lời giới thiệu cuốn sách do TS. Trần Đình Thiên, quyền Viện trưởng Viện kinh tế học viết.

Đọc trích đoạn cuốn sách ở đây.

1 comment: